•  DepoTech
     •  SparkDepo
     •  MicroDepo
      •  TL-200
      •  TL-150
      •  TL-100
      •  VibroDyn
      •  Phi-Boy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Contact us

 
Contact Information
บริษัท เทคโนโคท เอเซีย จำกัด
เลขที่ 69/49 หมู่ 6, ตำบลราชาเทวะ, อำเภอบางพลี, สมุทรปราการ 10540
 
TechnoCoat Asia Co.,Ltd.
No.69/49 Moo 6, T.Rachatewa, A.Bangplee, Samutprakarn 10540
 
Tel. +66 (0)2-738 4920-1  Fax. +66 (0)2-738 4922
E-Mail (Thai) : info@technocoatasia.com
E-Mail (Japanese) : noro@technocoat.co.jp
 
สาขา นครราชสีมา (โคราช)
เลขที่ 28 หมู่ 7 ตำบล สูงเนิน อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170
 
Korat Branch
No. 28 Moo 7 T.Sungneon A.Sungneon Nakhornratchasima 30170
 
Tel. +66 (0)44 984 058   Fax. +66 (0)44 984 059
E-Mail :
technocoat.korat@gmail.com
 
 
Oversea Contact Information
 
TechnoCoat Co.,Ltd.
1458-3 Kariyado, Fujieda-shi, Shizuoka-ken 4260001 Japan
Tel. 81-54-646-1721  Fax. 81-54-646-1720
 
TechnoCoat International Co., Ltd.
1458-3 Kariyado, Fujieda-shi, Shizuoka-ken 426-001 Japan
Tel. 81-54-646-1724  Fax. 81-54-646-1720
 
TechnoCoat Laser Co., Ltd.
1458-3 Kariyado, Fujieda-shi, Shizuoka-ken 426-001 Japan
Tel. 81-54-646-1723  Fax. 81-54-646-1720
 
 
Shanghai TechnoCoat Co., Ltd.
Room 1304, XuHuiJingDian Building, 2281, ZhongShangXi Road, XuHui District, Shanghi, 200235 China
Tel. 86-21-6469-5240  Fax. 86-21-6469-5247
 
4F, No.32 ZhangShenLubei, ZhangMuTou, DongGuan, GuangDong, 523619 China
Tel. 86-0-769-82975620  Fax. 86-0-769-82975620
 
 
 
 

 

© 2013 Technocoat Asia Co., Ltd. All rights reserved.