•  DepoTech
     •  SparkDepo
     •  MicroDepo
      •  TL-200
      •  TL-150
      •  TL-100
      •  VibroDyn
      •  Phi-Boy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Join us

 
Technical Sales Executive
 
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
- มีความกระตือรือล้น / สามารถทำงานเป็นทีม 
 
หน้าที่รับผิดชอบ :
- ติดต่อลูกค้า / นำเสนอเพื่อขายสินค้า
- ปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- รักษาฐานลูกค้า  / ดูแลหลังการขาย
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
สวัสดิการ :
- เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
- ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าโทรศัพท์ / คอมมิชชั่น
- ประกันสังคม
- วันหยุดตามประเพณี / วันลาพักร้อน / วันหยุดอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าแรงประจำปี
 
 
 
ช่องทางการสมัคร :
- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
- ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ทางอีเมล์ ที่  info@technocoatasia.com
- ติดต่อสอบถามที่ หมายเลข Tel. 02-7384920-1
   TechnoCoat Asia Co.,Ltd.
   69/49 หมู่ 6, ซอยกิ่งแก้ว 54, ถนนกิ่งแก้ว
   ตำบลราชาเทวะ, อำเภอบางพลี, สมุทรปราการ 10540
 

 


© 2013 Technocoat Asia Co., Ltd. All rights reserved.